22 April 2023 Race Day Lineup opengraph

22 April 2023 Race Day Lineup

Race Day Lineup gives you seven exciting races on Saturday, April 22, 2023, at the Metro Turf.

22 April 2023 Race Day Lineup page 1
22 April 2023 Race Day Lineup page 2

PACELINE

earbuds advertisement

2 thoughts on “22 April 2023 Race Day Lineup”

    1. Maraming salamat po. Ang goal po ng Horse Racing Philippines ay makapagbigay sa bayang karerista ng mga de-kalidad na programa upag makatulong sa inyong pananaya.

Leave a Comment

error: Content is protected !!